Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017
Day 3 - Big In Small weekend

Ημέρα 3η.

Mackenzie,
Clubkid,
Nikolas Gale,
John Chouliaras,
Marsha,
Kissing Strangers

01|09
Dan Lo (Vietnam)
Pene - Dj set
08|09
Kalipo (Berlin) Live Set
Support by Marsha